Klasser og kurs

PA konkurransetrening

Konkurransedansere i jazz og moderne

Dette partiet er for deg som er konkurransedansere i jazz, moderne, show eller ballet. Her jobber danserne med egne koreografier. Treneren vil legge vekt på å finpusse og terpe på utfordrende deler av koreografien, rytme og timing, tekniske elementer og presentasjon.