0J5A5860

Konkurranser i Performing Arts

Alle kan delta på konkurranser. På konkurranser danser du en koreografi tilpasset konkurranser, gulv og reglement. Det er delt opp i alder og nivå. Første gang du deltar kan du lære en enkel koreografi på kurset du går på, eller du kan ta kontakt med treneren din for å avtale en privattime.

For å delta på konkurranser må alle over 11 år (det året du fyller 11) ha konkurranselisens i Norges Danseforbund. Lisensen varer hele året, og kan kjøpes gjennom påmelding til konkurranser. Under 11 år trenger ikke denne lisensen.

Performing arts består av 4 grener:

 • Jazz
 • Moderne
 • Show
 • Ballett

I performing arts er nivåene delt opp i:

 • Åpen klasse
 • Champ
 • Elite / superstar (barneklassene kan ikke være elite, men superstar)

I performing arts er det følgende aldersinndeling:

 • Barn1: Fyller 10 år i inneværende år
 • Barn2: Fyller 11-12 år i inneværende år
 • Junior1: Fyller 13-14 år i inneværende år
 • Junior2: Fyller 15-16 år i inneværende år
 • Senior: Fyller 17 år eller mer i inneværende år
 • Senior2: Fyller 31 år eller mer i inneværende år

I Norge danser junior 1 og junior 2 i samme aldersklasse.