Klasser og kurs

DISCO junior og senior 13 år +

For konkurransedansere

Dette partiet er for deg som er junior, senior og er en erfaren konkurransedanser. Her stilles det krav til at de de grunnleggende disco-ferdighetene og trinnene er godt behersket. Styrke, bevegelighet, kondisjon og spenst/hurtighet er sentrale ferdigheter for stilarten som danner grunnlag for god teknikk i discodans.