Klasser og kurs

AKROBATIKK/TURN Grunnkurs

Fokus på mestringsfølelse og morsomme aktiviteter

På dette partiet lærer du de grunnleggende akrobatikk-ferdighetene som ruller, håndstående, bro, hjul, araber og brooverganger. Vi fokusere på mestringsfølelse, aktivitetsglede og generell kroppsbeherskelse gjennom kreativ utøvelse av basiselementer. 
 Det stilles ingen krav til forkunnskaper til dette kurset!
Kursdag:
Mandag kl. 17.00-17.45