Klasser og kurs

IDO DISCO mester/champ/elite

For konkurransedansere

Dette partiet er for deg som er mester, champ eller elite-danser og en erfaren konkurransedanser. Her stilles det krav til at de de grunnleggende disco-ferdighetene og trinnene er godt behersket. Styrke, bevegelighet, kondisjon og spenst/hurtighet er sentrale ferdigheter for stilarten som danner grunnlag for god teknikk i discodans. 
Kursdag
Tirsdag kl 17.30-20.00
Trener: Stine