Klasser og kurs

AKROBATIKK Grunnkurs 7-13 år

Fokus på mestringsfølelse og morsomme aktiviteter

På dette kurset lærer vi de grunnleggende akrobatikkferdighetene. Ruller, håndstående, bro, hjul, araber og brooverganger er sentrale elementer vi øver på. Vi har stort fokus på mestringsfølelse og legger opp til morsomme aktiviteter.
Kursdag:
Mandag kl. 17.00-17.45