Klasser og kurs

AKROBATIKK ØVET 7-15 år

For deg som mestrer det grunnleggende

Dette kurset er for deg som mestrer de grunnleggende akrobatikkferdighetene godt. Vi repeterer de sentrale elementene, men bygger videre på mer utfordrende kombinasjoner som krever god teknikk av de grunnleggende ferdighetene i akrobatikk.
Kursdag:
Torsdag 17.00-18.00