DANSEMIX Grunnkurs 8-13 år

INFORMASJON

På dette partiet er hovedfokuset danseglede og mestring. Vi danser og utforskere flere ulike dansestiler.
Det stilles ingen krav til forkunnskaper til dette kurset!
Kursdag:
Mandag kl. 17.00-17.45